Nieuwe soorten aandelen

Op de Algemene Vergadering van 12 mei 2021 beslisten de aanwezige aandeelhouders om op het voorstel van het bestuursorgaan in te gaan en twee extra soorten aandelen aan te bieden: jeugd- en sociale aandelen.

Klasse jeugdaandeel

Elk jeugdaandeel heeft een statutaire uitgifteprijs van vijftig euro (€ 50). Elke natuurlijke persoon tussen 18 en 26 jaar kan intekenen op deze jeugdaandelen met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000). Jeugdaandelen bieden het vooruitzicht op een jaarlijks dividend. Bij uittreding krijgt de aandeelhouder maximaal de statutaire uitgifteprijs terug.

Klasse sociaal aandeel

Elk sociaal aandeel heeft een statutaire uitgifteprijs van vijftig euro (€ 50). Elke natuurlijke persoon die zich in een sociaal statuut bevindt, kan intekenen op deze sociale aandelen met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000). Om te kunnen genieten van het sociaal tarief van dit aandeel, dient de toekomstige aandeelhouder een attest van zijn omnio-statuut te bezorgen aan het bestuursorgaan. Sociale aandelen bieden het vooruitzicht op een jaarlijks dividend. Bij uittreding krijgt de aandeelhouder maximaal de statutaire uitgifteprijs terug.

IK DOE MEE

Overzicht van onze projecten

Je krijgt hieronder het totale overzicht van alle projecten waarbij PajoPower geïnvesteerd heeft en betrokken is.
PV-projecten in productie waarbij PajoPower 100% van de investering op zich nam en bijgevolg de volledige eigenaar is.
LED relighting projecten in productie waarbij PajoPower 100% van de investering op zich nam.
PV-projecten in productie in het kader van Klimaatscholen 2050 waarbij PajoPower 13% van de investering op zich nam.
PV-projecten in onderzoek of uitvoering.

De kracht van energiecoöperaties

In het kader van het Horizon2020 CITYnvest project worden in 10 lidstaten workshops georganiseerd om sleutelfiguren samen te brengen rond de uitdagingen van financieringsmodellen die werken voor energie-efficiëntie in gebouwen. We hebben er echter voor gekozen om drie aparte workshops voor België te organiseren aangezien de verschillende context in Wallonië, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaanderen. Voor Vlaanderen willen we deze interessante voormiddag toespitsen op twee hoofdthema’s. Naast een plenair gedeelte over de financieringsmodellen voor energie-efficiëntie splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep zal zich focussen op hoe een lokale autoriteit van start kan gaan met concrete investering en meer bepaald via het model ‘Energieprestatie contracten’, gestoeld op een energiebesparing gegarandeerd door een ‘Energiediensten bedrijf’. De tweede groep zal in debat gaan of investeringsmodellen kunnen worden opgebouwd via coöperatieven en hoe we onze burgers in dit verhaal actief engageren. Verder wil deze voormiddag ook een netwerkopportuniteit vormen: na directe ‘pitches’ van bedrijven en organisaties actief in deze sector, worden de deelnemers geacht verder te netwerken tijdens de lunch. CITYnvest tracht verdere samenwerkingsverbanden die hieruit verder vloeien te ondersteunen om zo concrete projecten in Vlaanderen te realiseren. Ook wij van PajoPower maken deel uit van het CITYnvest-verhaal.

Kapitaalsoproep

PajoPower onderzoekt, overlegt en realiseert duurzame energieprojecten in de regio. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen waarbij de opbrengsten lokaal blijven circuleren. Zo keerden we de vorige jaren 2% dividend uit aan onze vennoten. Door de corona-maatregelen keerden we in 2022 2,5% uit. Voor de financiering van nog meer hernieuwbare energieprojecten zoeken we nog investeerders.
Deze kapitaalsoproep is gestart op 1 mei 2023 en loopt tot 31 december 2023. Het totaalbedrag is € 2.000.000. Eén aandeel kost € 250 euro, met een maximum van 200 aandelen per vennoot, wat overeenkomt met € 50.000.

IK DOE MEE

Met deze kapitaalsoproep realiseren we de volgende projecten:

 • PV-installatie van 40 kWp met 2 publieke laadpunten en 2 elektrische deelauto’s in Beersel.
 • PV-installatie van 40 kWp op WZC De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode.
 • PV-installatie van 90 kWp met 10 publieke laadpunten in Wetteren.
 • PV-installatie van 189 kWp op Open Tehuis Brabant in Kampenhout.
 • PV-installatie van 25 kWp op parochiezaal De Kring in Herne.
 • PV-installatie van 190 kWp op het zwembad in Ternat.
 • PV-installatie van 4.700 kWp op openbare gebouwen in Peutie.
 • PV-installatie van 35 kWp met 4 publieke laadpunten op en naast de sportzaal in Gooik.

Deze investeringen zorgen voor een stabiele vaste inkomstenstroom voor PajoPower doordat de stroomafnamecontracten lopen over maximum 20 jaar.

IK DOE MEE

PajoPower erkende CV-so is een energiecoöperatie van, voor en door burgers uit het Pajottenland en Zennevallei. We investeren uitsluitend in toekomstbestendige projecten. PajoPower is lid van de koepel Rescoop Vlaanderen en werkt volgens de 7 ICA-principes. Help ons hierbij. Eén aandeel kost € 250. Per persoon kan men maximaal 200 aandelen kopen. Bedankt voor de steun!

Agrivoltaics – een symbiose tussen energie- en plantenoogst

Het algemeen doel is om het potentieel van agrivoltaics te onderzoeken en te demonstreren in Vlaanderen. Hierbij willen we op zoek gaan naar systemen die een maximale energie-autonomie realiseren met een minimale impact op de gewasopbrengst en de landbouwactiviteit.
Om dit doel te verwezenlijken is een multidisciplinaire aanpak nodig: Welke gewassen zijn het meest geschikt? Welke constructies/panelen/oriëntaties hebben het minste impact op de gewasopbrengst? Hoe kan er rekening gehouden worden met bestaande teeltmanagementsystemen (grondbewerking, oogsten…)? Wat is de impact van deze constructies op het microklimaat onder de panelen? Hoe kan het energie-overschot van het landbouwbedrijf ten gelde worden gemaakt? Wat is de publieke perceptie? Welk zijn geschikte gronden (ligging, hellingsgraad).

De kans dat België haar vooropgestelde klimaatdoelstellingen 2020 zal halen, is erg gering. Maar nieuwe doelstellingen voor 2030 zullen minder vrijblijvend zijn. 1% van ons Vlaams landbouwareaal (600.000 ha) inzetten zou een verviervoudiging betekenen van onze zonne-energieproductie. Dankzij slim toepassen van agrivoltaics zou de impact op de gewassen erg beperkt, of zelfs positief kunnen uitdraaien. Het multidisciplinaire karakter en de betrokkenheid van verschillende sectoren en politieke actoren maakt dat het moeilijk is voor bedrijven om deze kar op gang te trekken. Deze TETRA wil het pad effenen en tonen wat er op het terrein mogelijk is. De financiële leefbaarheid van de 23.000 Vlaamse landbouwbedrijven kan omhoog, coöperaties kunnen de energie-autonomie van lokale gemeenschappen vergroten en er ontstaan nieuwe markten voor de 300 erkende PV-installatiebedrijven en de vele toeleveringsbedrijven uit de landbouw en de elektrotechnische wereld.

Geïnteresseerd? Word coöperant.

Link naar de onderzoekssite: agrivoltaics.wordpress.com

Partners

 • Jan Cappelle – Onderzoeksgroep Energie en Automatisering, departement Elektrotechniek, KU Leuven, Technologiecampus Gent
 • Bram Van de Poel – Afdeling Plantenbiotechniek – KU Leuven Departement Biosystemen
 • Marleen Gysen – Boerenbondvereniging voor innovatieve projecten

Gebruikersgroep

 • A&A Electrics nv
 • AKKA Belgium
 • Bert Abbeel
 • Boerenbond vzw
 • Core
 • Ecopower CVBA
 • E. VAN WINGEN NV
 • Ecolis BVBA
 • Eoly NV
 • Fluvius CVBA
 • Fruitbedrijf Van der Velpen
 • IBAtechnics
 • Koen De Wilde
 • Linea Trovata
 • Ministry of Solar
 • ODE
 • PajoPower erkende CV-so
 • Soltech NV
 • Vlaskracht CVBA
 • ZuidtrAnt CVBA
 • SO Volterra CVBA