Wie kan aandelen kopen van onze coöperatie?

Zowel particulieren als rechtspersonen kunnen aandelen aankopen.

Kan ik op elk moment een aandeel kopen van de coöperatie?

Momenteel wel, de burgercoöperatie PajoPower investeert regelmatig in nieuwe projecten en kan hierdoor het geïnvesteerde geld onmiddellijk gebruiken.

Krijgen omwonenden van een project voorrang om aandelen te kopen?

Uiteraard. Een kapitaalsoproep verloopt in twee fasen. Eerst kunnen omwonenden (op basis van de postcode) tijdens een voorrangsperiode aandelen kopen. Na deze voorrangsperiode kunnen overige geïnteresseerden mee investeren tot wanneer het volledige kapitaal is opgehaald.

Hoeveel kost een aandeel van onze coöperatie?

De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 250. De burgercoöperatie PajoPower hanteert momenteel geen uitgiftepremie. De instapkost staat in verhouding tot de waarde van de coöperatie. Zo kan er in de toekomst misschien wel worden beslist om een uitgiftepremie te berekenen en te hanteren bij toekomstige kapitaalsoproepen.

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Je kan als vennoot tot 20 aandelen aankopen voor een totale investering van maximaal € 5.000

Kunnen meerdere leden van een gezin vennoot worden?

Ja, dat kan. Je kan tot 20 aandelen per gezinslid aankopen.

Is er garantie op een dividend?

De burgercoöperatie PajoPower kan geen garantie bieden op een minimum dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.

Wie beslist over de uitkering van het dividend?

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering keuren de coöperanten de voorgestelde jaarrekening goed. Ook stemmen ze over het al dan niet uit te keren dividend en de waarde ervan. Voor een dividend kan worden toegekend, moet een percentage van de winst worden besteed aan de wettelijke reserve.

IK DOE MEE