Ik doe mee!

Informatienota dd 20240104 kapitaalsoproep
Privacyverklaring PajoPower erkende CV-so
Statuten PajoPower erkende CV-so

Een aandeel van PajoPower erkende CV-so is een risicobelegging. Ongeacht het aantal deelbewijzen krijg je één stem op de algemene vergadering en bepaal je mee in welke projecten we verder investeren en wat de winstbestemming zal zijn.
De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u te registreren in het vennoten- en aandelenregister. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.
Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw voldoen aan een minimumvereiste voor hernieuwbare energie. Deze doelstelling kan o.a. gehaald worden door te participeren in een project hernieuwbare energie dat in aanmerking komt voor groene stroomcertificaten.