Een aandeel van PajoPower erkende CV-so is een risicobelegging. Ongeacht het aantal deelbewijzen krijg je één stem op de algemene vergadering en bepaal je mee in welke projecten we verder investeren en wat de winstbestemming zal zijn.

De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u te registreren in het vennoten- en aandelenregister. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

Privacyverklaring PajoPower CVBAso
Statuten Pajopower CVBAso