PajoPower erkende CVso heeft tot doel:

  • Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en het bewustmaken van burgers van deze uitdagingen.

  • Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aan te trekken.

  • De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan lokale duurzame projecten. Hieronder verstaan we projecten die sociale, ecologische en economische doelstellingen op een evenwichtige manier nastreven.

  • Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, met bijzondere aandacht voor mensen die te maken hebben met energiearmoede en mensen met een bescheiden inkomen. Voor zover nodig en mogelijk staat PajoPower bij de realisatie van projecten open voor dialoog en overleg met alle stakeholders. Het sociaal oogmerk dat door PajoPower wordt nagestreefd is het realiseren van een rechtvaardige overgang naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Om die doelen te bereiken, kan PajoPower samenwerken met organisaties, bedrijven en instellingen. De principes uit het Charter van Rescoop.eu zijn hierbij onze leidraad. PajoPower mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen of inschrijvingen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden. Deze opsomming van handelingen is niet beperkend. PajoPower kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.

Ons kantoor

Paddenbroekstraat 12 – 1755 Gooik
E-mail: info@pajopower.be
Telefoon: 0470.51.74.51 (niet op maandag)

Bankrelatie: VDK BE86 8939 4406 0750 – BE44 8959 4003 8945