Zonder categorie

Het algemeen doel is om het potentieel van agrivoltaics te onderzoeken en te demonstreren in Vlaanderen. Hierbij willen we op zoek gaan naar systemen die een maximale energie-autonomie realiseren met een minimale impact op de gewasopbrengst en de landbouwactiviteit.
Om dit doel te verwezenlijken is een multidisciplinaire aanpak nodig: Welke gewassen zijn het meest geschikt? Welke constructies/panelen/oriëntaties hebben het minste impact op de gewasopbrengst? Hoe kan er rekening gehouden worden met bestaande teeltmanagementsystemen (grondbewerking, oogsten…)? Wat is de impact van deze constructies op het microklimaat onder de panelen? Hoe kan het energie-overschot van het landbouwbedrijf ten gelde worden gemaakt? Wat is de publieke perceptie? Welk zijn geschikte gronden (ligging, hellingsgraad).

De kans dat België haar vooropgestelde klimaatdoelstellingen 2020 zal halen, is erg gering. Maar nieuwe doelstellingen voor 2030 zullen minder vrijblijvend zijn. 1% van ons Vlaams landbouwareaal (600.000 ha) inzetten zou een verviervoudiging betekenen van onze zonne-energieproductie. Dankzij slim toepassen van agrivoltaics zou de impact op de gewassen erg beperkt, of zelfs positief kunnen uitdraaien. Het multidisciplinaire karakter en de betrokkenheid van verschillende sectoren en politieke actoren maakt dat het moeilijk is voor bedrijven om deze kar op gang te trekken. Deze TETRA wil het pad effenen en tonen wat er op het terrein mogelijk is. De financiële leefbaarheid van de 23.000 Vlaamse landbouwbedrijven kan omhoog, coöperaties kunnen de energie-autonomie van lokale gemeenschappen vergroten en er ontstaan nieuwe markten voor de 300 erkende PV-installatiebedrijven en de vele toeleveringsbedrijven uit de landbouw en de elektrotechnische wereld.

Geïnteresseerd? Word coöperant.

Link naar de onderzoekssite: agrivoltaics.wordpress.com

Partners

Gebruikersgroep

URL List