Op de Algemene Vergadering van 12 mei 2021 beslisten de aanwezige aandeelhouders om op het voorstel van het bestuursorgaan in te gaan en twee extra soorten aandelen aan te bieden: jeugd- en sociale aandelen.

Klasse jeugdaandeel

Elk jeugdaandeel heeft een statutaire uitgifteprijs van vijftig euro (€ 50). Elke natuurlijke persoon tussen 18 en 26 jaar kan intekenen op deze jeugdaandelen met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000). Jeugdaandelen bieden het vooruitzicht op een jaarlijks dividend. Bij uittreding krijgt de aandeelhouder maximaal de statutaire uitgifteprijs terug.

Klasse sociaal aandeel

Elk sociaal aandeel heeft een statutaire uitgifteprijs van vijftig euro (€ 50). Elke natuurlijke persoon die zich in een sociaal statuut bevindt, kan intekenen op deze sociale aandelen met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000). Om te kunnen genieten van het sociaal tarief van dit aandeel, dient de toekomstige aandeelhouder een attest van zijn omnio-statuut te bezorgen aan het bestuursorgaan. Sociale aandelen bieden het vooruitzicht op een jaarlijks dividend. Bij uittreding krijgt de aandeelhouder maximaal de statutaire uitgifteprijs terug.

IK DOE MEE

URL List