Zonder categorie

In het kader van het Horizon2020 CITYnvest project worden in 10 lidstaten workshops georganiseerd om sleutelfiguren samen te brengen rond de uitdagingen van financieringsmodellen die werken voor energie-efficiëntie in gebouwen. We hebben er echter voor gekozen om drie aparte workshops voor België te organiseren aangezien de verschillende context in Wallonië, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaanderen. Voor Vlaanderen willen we deze interessante voormiddag toespitsen op twee hoofdthema’s. Naast een plenair gedeelte over de financieringsmodellen voor energie-efficiëntie splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep zal zich focussen op hoe een lokale autoriteit van start kan gaan met concrete investering en meer bepaald via het model ‘Energieprestatie contracten’, gestoeld op een energiebesparing gegarandeerd door een ‘Energiediensten bedrijf’. De tweede groep zal in debat gaan of investeringsmodellen kunnen worden opgebouwd via coöperatieven en hoe we onze burgers in dit verhaal actief engageren. Verder wil deze voormiddag ook een netwerkopportuniteit vormen: na directe ‘pitches’ van bedrijven en organisaties actief in deze sector, worden de deelnemers geacht verder te netwerken tijdens de lunch. CITYnvest tracht verdere samenwerkingsverbanden die hieruit verder vloeien te ondersteunen om zo concrete projecten in Vlaanderen te realiseren. Ook wij van PajoPower maken deel uit van het CITYnvest-verhaal.

URL List