Vennoten

Minderjarige vennoten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht, maar ze kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige coöperanten – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn of haar kinderen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.

URL List