Vennoten

Ja, op voorwaarde dat de persoon aan wie je een volmacht verleent ook coöperant is van onze coöperatie. Daarnaast mag de volmachthouder maar één andere coöperant vertegenwoordigen. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden.

URL List