Niet gecategoriseerd

Op onze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt er door de leden beslist over het al dan niet uitbetalen van een dividend. Het is het Bestuursorgaan dat hiervoor, op basis van het jaarresultaat, een voorstel doet.

URL List