Vennoten

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering keuren de coöperanten de voorgestelde jaarrekening goed. Ook stemmen ze over het al dan niet uit te keren dividend en de waarde ervan. Voor een dividend kan worden toegekend, moet een percentage van de winst worden besteed aan de wettelijke reserve.

URL List