Vennoten

De burgercoöperatie PajoPower kan geen garantie bieden op een minimum dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.

URL List