Vennoten

Uiteraard. Een kapitaalsoproep verloopt in twee fasen. Eerst kunnen omwonenden (op basis van de postcode) tijdens een voorrangsperiode aandelen kopen. Na deze voorrangsperiode kunnen overige geïnteresseerden mee investeren tot wanneer het volledige kapitaal is opgehaald.

URL List