Vennoten

De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 250. De burgercoöperatie PajoPower hanteert momenteel geen uitgiftepremie. De instapkost staat in verhouding tot de waarde van de coöperatie. Zo kan er in de toekomst misschien wel worden beslist om een uitgiftepremie te berekenen en te hanteren bij toekomstige kapitaalsoproepen. Voor onze jeugd tussen 18 en 26 jaar beschikken we tevens over een jeugdaandeel dat kan aangekocht worden voor € 50 per jeugdaandeel. De bedoeling is dan om het ogenblik dat je 26 jaar wordt, om deze jeugdaandelen om te zetten naar gewone aandelen. Ook kunnen sociale groepen gebruik maken van ons sociaal aandeel, hetwelk eveneens € 50 bedraagt per jeugdaandeel.

URL List