Als coöperant kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. In de eerste 6 jaren na de aankoop van de aandelen, kan je niet uittreden. Daarna bepaalt de wet dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar), indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni na de eerste zes jaar.

Om een verzoek tot uittreding te doen, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van PajoPower erkende CV-so (Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik), ter attentie van de Raad van Bestuur. Het verzoek tot uittreding kan door de Raad van Bestuur geweigerd worden, indien hierdoor de coöperatie in financiële problemen geraakt.

URL List