Vennoten

Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerste schijf aan dividend tot € 640. Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat PajoPower erkende CV-so aangifte doet en het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uitbetaalt. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van € 640 niet werd overschreden. Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar € 800.

URL List