Campagne 1 + 1 = 1000

1 + 1 = 1000

Onze 500 vennoten zoeken elk één nieuwe vennoot.

Meer en meer organisaties en lokale overheden doen een beroep op PajoPower om als burgercoöperatie hernieuwbare energieprojecten uit te rollen in onze regio. We hebben momenteel een projectoproep om 1 500 000 € op te halen om dergelijke zonneprojecten te financieren.

Daarom zoeken we nieuwe vennoten en lanceren we een oproep bij onze ambassadeurs, de vennoten, om hieraan mee te helpen.

Daarnaast willen we meer mensen de mogelijkheid geven hun bezorgdheden en engagement voor een veilige en duurzame toekomst een plaats te geven bij een energiegemeenschap. Dergelijke coöperaties zijn specifiek opgericht om samen met zoveel mogelijk burgers, de transitie naar een fossielvrije toekomst vorm te geven.

Bij maatschappelijke veranderingen, zijn er trekkers, volgers en slepers. Wij behoren met onze 500 vennoten duidelijk bij de eerste groep. We zien voor ons een toekomst met veel uitdagingen rond klimaat. We zoeken veilige oplossingen door samen de handen in elkaar te slaan, zodat we zonder schuldgevoel onze kinderen en kleinkinderen in de ogen kunnen kijken.

Hoe gaan we te werk?

 1. Zoek iemand uit je familie of kennissenkring waarmee je op dezelfde golflengte zit en spreek eens af in een rustige omgeving.
 2. Download onze digitale flyer.
 3. Vertel deze persoon over:
  • Onze gerealiseerde projecten (zon, deelwagens, laadpalen, ledverlichting) in 27 gemeentes op scholen, woonzorgcentra, sporthallen, gemeentehuizen, loodsen, …
  • Ieder nieuw aandeel helpt deze projecten uit te werken.
  • PajoPower staat ook voor projecten, die betrouwbaar, bewezen en getest zijn. Deze leveren voor vele jaren echte hernieuwbare energie.
  • De scholen, woonzorgcentra,… met zonnepanelen van PajoPower betalen minder voor hun energie en hebben dus meer budget om lokaal uit te geven.
  • Ieder jaar keert PajoPower een dividend uit. Voor 2023 bedroeg dit 3%.
  • PajoPower helpt je mee de toekomst voor te bereiden voor onze kinderen en kleinkinderen.
  • Onze coöperatie heeft vooral een maatschappelijke rol en bestaat ondertussen 10 jaar.
  • Als vennoot kun je bij Ecopower echte groene elektriciteit aankopen.
 4. Heb je nog vragen, contacteer ons op 0470 51 74 51 of via info@pajopower.be
 5. Toon deze persoon de weg naar de inschrijvingspagina en help hem of haar eventueel bij het inschrijven via: www.pajopower.be/vennoot-worden/
 6. Na de inschrijving krijgt deze persoon een betalingsuitnodiging.
 7. Na betaling sturen we het aandeelbewijs door.
 8. Deze persoon is nu officieel vennoot van PajoPower 😉
Als je dit leuk vindt, laat niets je tegenhouden om nog iemand te overtuigen!

De Koornmolen

De Koornmolen

Sportinfrastructuur vergt veel energie, denk maar aan verwarming en verlichting. Daarom vroeg de gemeente Gooik aan onze coöperatie om een PV-installatie van 33 kWp te plaatsen op de sporthal De Koornmolen. Dit komt overeen met de jaarlijkse consumptie van 9 gezinnen. Bovendien plaatsen we er vier laadpunten voor elektrische wagens.  Weer een stap vooruit in de energietransitie.

Sporthal De Koornmolen, 1755 Gooik

De Kring in Herne gaat voor onze zon

De Kring in Herne gaat voor onze zon

Voor het dorpsleven in de gemeente Herne is zaal De Kring onontbeerlijk. Daarom kocht de gemeente enkele jaren geleden deze horecazaak. Om in lijn te blijven met de klimaatdoelstellingen heeft de gemeente beslist om zonnepanelen op het dak te installeren. PajoPower legt er 66 panelen op het dak om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te leveren aan de zaal en te delen met de omgeving. De elektriciteitsprijs blijft hierdoor voor vele jaren stabiel en is dus niet meer afhankelijk van externe geopolitieke factoren. Stap voor stap werken we aan een weerbaarder Pajottenland. Ook u kunt hierin meehelpen en vennoot worden.

Zaal De Kring, 1540 Herne

Ons Tehuis Brabant te Kampenhout

Ons Tehuis Brabant te Kampenhout

De energiecoöperatie PajoPower plaatste voor 189 kWp zonnepanelen op het dak van Ons Tehuis Brabant in Kampenhout, het equivalent van het gemiddelde verbruik van 55 gezinnen.

De financiering, realisatie en opvolging van dit nieuwe project legde de gemeente in handen van PajoPower. PajoPower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie met zetel in Gooik. Burgers die mee investeren worden mede-eigenaar van de productie-installaties en krijgen medezeggenschap in het bedrijf. Dankzij de coöperatieve aanpak kunnen alle inwoners van Kampenhout mee investeren. Zo stromen de elektriciteit én de opbrengsten terug naar de lokale gemeenschap. Het is een eenvoudige manier om mee te bouwen aan een decentrale, democratische en duurzame energiemarkt. Dat kan door één of meerdere aandelen te kopen bij PajoPower. Zo word je ook mede-eigenaar van andere productie-installaties van PajoPower en ontvang je een jaarlijks fair dividend.

Dit initiatief versterkt de lokale gemeenschap en biedt de mogelijkheid om samen te werken aan een duurzamere en leefbaardere wereld.

Ons Tehuis Brabant, 1910 Kampenhout

Defensie kiest voor onze hernieuwbare energie

Defensie kiest voor onze hernieuwbare energie

Locatie

Ook het ministerie van Defensie gaat voor duurzame, lokale energieproductie. In het militair kwartier ‘Majoor Housiau’ in Peutie krijgen de daken coöperatieve zonnepanelen. Ze worden gefinancierd, geplaatst en gedurende vijftien jaar uitgebaat door PajoPower en Ecopower.

Partners

Het project is een mooie samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de burgercoöperaties PajoPower en Ecopower die duurzame, democratische energieprojecten realiseren en daarbij zo veel mogelijk burgers betrekken en activeren. Medewerkers van het ministerie van Defensie, civiel en militair personeel van de kazerne, inwoners van Peutie en alle andere geïnteresseerde burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties door lid te worden van Ecopower of PajoPower. Zo werken we allemaal samen aan een breed gedragen, democratische energietransitie en laten we de elektriciteit én de winst terugstromen naar de lokale gemeenschap.

Het zonneproject in Peutie werd gefaciliteerd door het VEB (Vlaams Energiebedrijf), dat een raamcontract uitwerkte voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Het ministerie van Defensie maakt gebruik van dit raamcontract en kan zo, zonder eigen aanbesteding of investering, zonnepanelen plaatsen op de daken van de gebouwen in Peutie.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent het ministerie van Defensie zijn stroomverbruik. Defensie neemt immers het grootste deel van de elektriciteit ter plaatse af aan een voordelig tarief, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en PajoPower die thuis kiezen voor groene burgerstroom.

De verwachte jaarlijkse productie komt overeen met het totale verbruik van ongeveer 1.210 gemiddelde Vlaamse huishoudens. Dankzij deze zonnepanelen zorgen Defensie, Ecopower en PajoPower/Noordlicht jaarlijks voor 1.500 ton CO2-besparing.

Defensie, kazerne Peutie

Crepico en Studijoos verlagen hun voetafdruk

Crepico en Studijoos verlagen hun voetafdruk

Crepico is een bedrijf dat gespecialiseerd is in gevelbepleistering en -isolatie.

Studijoos – digitale muziekstudio’s – is gevestigd in hetzelfde gebouw.

Samen hebben ze PajoPower gevraagd hun klimaatvoetafdruk te verlagen. Zonne-energie oogsten via een dakinstallatie is ondertussen genoegzaam bekend. Daaraan koppelen we nu laadpalen voor e-voertuigen. In het geval van Crepico en Studijoos gaat dit om een PV-installatie van 98 kWp (het equivalent van 31 gezinnen) en 10 laadpunten voor elektrische wagens.

Doorgedreven elektrificatie is een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij. De omschakeling van voertuigen op fossiele brandstof naar elektrische voertuigen zet zich gestaag verder. Momenteel worden er al meer e-voertuigen verkocht in Europa dan dieselwagens. Het laadpaalnetwerk in Vlaanderen moet deze tendens volgen en hierop willen we met onze energiecoöperatie volgen.

Crepico en Studijoos, 9230 Wetteren

Woonzorgcentrum De Groene Linde

Woonzorgcentrum De Groene Linde

De energiecoöperatie PajoPower plaatste 44 kWp zonnepanelen op het dak van het WZC De Groene Linde, het equivalent van het gemiddelde verbruik van 13 gezinnen.

De financiering, realisatie en opvolging van dit nieuwe project legde de gemeente in handen van PajoPower. PajoPower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie met zetel in Gooik. Burgers die mee investeren worden mede-eigenaar van de productie-installaties en krijgen medezeggenschap in het bedrijf. Dankzij de coöperatieve aanpak kunnen alle inwoners van Sint-Genesius-Rode mee investeren. Zo stromen de elektriciteit én de opbrengsten terug naar de lokale gemeenschap. Het is een eenvoudige manier om mee te bouwen aan een decentrale, democratische en duurzame energiemarkt. Dat kan door één of meerdere aandelen te kopen bij PajoPower. Zo word je ook mede-eigenaar van andere productie-installaties van PajoPower en ontvang je een jaarlijks fair dividend.

Door de investering in dit project draagt de gemeente bij aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening en wordt de uitstoot van CO2 verminderd. En komt ze tegemoet aan haar engagement in kader van het burgemeesterconvenant en LEKP (Lokaal Energie- en Klimaatpact).

Dit initiatief versterkt de lokale gemeenschap en biedt de mogelijkheid om samen te werken aan een duurzamere en leefbaardere wereld.

WZC De Groene Linde, 1640 Sint-Genesius-Rode