Projecten

8 mei 2019 – De energiecoöperatie PajoPower besliste tijdens de Algemene Vergadering van 8 mei 2019 om 2% dividend uit te keren aan de vennoten. Eveneens is 250 € voorzien als steun voor het LEF-project in Halle.

Tijdens een geanimeerde stemmingsronde in het cultuurcafé van CC ’t Vondel volgden de aanwezigen het voorstel van de raad van bestuur om 2% dividend te voorzien voor de meer dan 200 vennoten van de burgercoöperatie. Ook de voorzitter Patrick Swyngedouw kreeg met unanimiteit van de stemmen een mandaat voor de volgende drie jaar. Hij schetste de lopende projecten rond zonne-energie en zuinige straatlampen, evenals de strategie die de coöperatie volgt rond windenergie. Hij bedankte iedereen uitdrukkelijk voor de belangeloze steun tijdens de opstartjaren.

Ook jongeren krijgen een stem bij Pajopower. Zij organiseren later dit jaar het bootcamp ‘Klimakkers’ dat heel intensief rond de klimaatneutraliteit van de regio zal handelen. Als laatste beslisten de vennoten om het LEF project in Halle 250 € te schenken in het kader van het sociaal oogmerk. Het Lokaal Ecologisch en Fairtrade project wil een lokale verswinkel met korte keten producten uit de omstreken opstarten.

PajoPower erkende CV-so is de burgercoöperatie voor duurzame energie van het Pajottenland en Zennevallei. De vrijwilligers werken projecten uit rond hernieuwbare energie. Iedereen kan mee investeren in deze projecten als vennoot.

URL List