Projecten

De koepel van het Katholiek Onderwijs zocht partners om hun scholen te verduurzamen. Samen met vijf andere Vlaamse burgercoöperaties (Beauvent, Ecopower, Energent, ZuidtrAnt en Stroomvloed) kreeg PajoPower het luik zonnepanelen toegewezen. De volgende vier jaar benaderen we samen meer dan 1.500 scholen in Vlaanderen met een voorstel om hun eigen elektriciteitsverbruik op te vangen via zonnepanelen.

Zo komt hernieuwbare energie tot bij de kinderen in het klaslokaal en zakt de energiefactuur voor de scholen. Driedubbele winst want ook de CO2 impact gaat naar beneden.

Samen zullen we de geïnteresseerde scholen screenen, installaties dimensioneren, de investeringen dragen en de exploitatie voor onze rekening nemen. We engageren ons ook om de ouders, leerlingen, omwonenden en personeel de kans te geven om mee te participeren in de zonne-installaties op de schooldaken. Dergelijke investeringen zijn immers broodnodig als we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen willen realiseren. Na twintig jaar is de installatie kosteloos voor de school zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom.

Geïnteresseerd? Vraag informatie of word coöperant.

URL List