Vennoten

Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. De vennoot kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie. Elke vennoot heeft één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

URL List