Vennoten

Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. PajoPower erkende CV-so doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en betaalt het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de overheid en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.

URL List