Elektrische deelwagens – laadpaal – zonnedak

14 juni 2019 –  Interreg Vlaanderen-Nederland verleent een subsidie voor de realisatie van het project ‘Deel de Zon’. Elektrische deelauto’s laden via slimme bi-directionele laadpalen met de energie van zonnedaken en ontladen wanneer er veel vraag is naar elektriciteit.  De volgende jaren gaan de Vlaamse en Nederlandse consortiumpartners Zonnova, Buurauto, Zuidtrant, Mijndomein Energie, i.LECO, Pajopower en Over Morgen hiermee aan de slag.

In het project ‘Deel de Zon’ functioneren deelauto’s in feite als wijkaccu’s met duurzame energie. Hiermee zetten we in de gebouwde omgeving een energieneutraal systeem op. Met de kennis en kunde van de partners zullen we uiteindelijk een netwerk van in totaal 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s realiseren. Deel de Zon streeft ernaar de realisatie hiervan in ruim 2 jaar af te ronden. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie. Het maakt onderdeel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.