Projecten

Zaterdag 14 mei 2022 gaat onze Algemene Vergadering van PajoPower erkende CV-so door.
Dit jaar opnieuw fysiek !
Locatie:  plattelandscentrum Paddenbroek – Paddenbroekstraat 12 te 1755 Gooik.

Agenda:

15.30u Ontvangst & registratie
Registratie van eventuele volmachten
16.00u Welkom
16.05u Voorstelling van het activiteitenverslag
16.25u Balans en resultatenrekening
Voorstelling jaarrekening en balans
Evolutie vennoten en aandelen
Voorstel dividend
16.40u Aanpassing statuten en intern reglement
Ontslag bestuurders en kandidatuur nieuwe bestuurder
16.50u Woord aan de aandeelhouders
17.00u Beslissing Algemene Vergadering over:
– stemming sociaal doel
– goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
– kwijting bestuurders en boekhouder
– goedkeuring ontslag en aanvaarding bestuurders
– goedkeuring nieuwe statuten en intern reglement
– stemming dividend
17.15u Toekomstige projecten
17.30u Einde Algemene Vergadering

Start energieke avond PajoPower

17.35u Voorstelling film “We the power”
18.20u Strategisch overleg: hoe worden we minder kwetsbaar voor energieschokken in het Pajottenland? Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energie-opslag, rol van PajoPower in deze transitie.
19.00u Verder napraten bij pot en pint

Kan je zelf niet deelnemen en je stem wil uitbrengen: maak gebruik van het volmachtformulier.
Als aandeelhouder kan je maximaal voor één andere aandeelhouder meestemmen in de Algemene Vergadering.

Bevestig uw deelname door het invullen van het inschrijvingsformulier.

Op de vergadering is er tijd voor vragen. Je kan deze al delen samen met je inschrijving.

URL List