Een aantal scholen in de gemeente Merchtem koos er resoluut voor om in zee te gaan met Klimaatscholen 2050 om zonnepanelen op hun daken te installeren. PajoPower, als partner  van Klimaatscholen 2050, plaatste op deze schooldaken de installaties en zal deze 20 jaar uitbaten. De geproduceerde elektriciteit wordt volledig ter plaatse verbruikt.

  • Vrije basisschool Rinkeling, Dorpsstraat 42, 1785 Merchtem
  • Vrije basisschool Sint-Donatus, Maurits Sacréstraat 42, 1785 Merchtem
  • Vrije lagere school Ter Dreef, Gasthuisstraat 21, 1785 Merchtem

Partners

Deze drie scholen stellen de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De scholen nemen de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. De Vlaams-Brabantse burgercoöperatie PajoPower zal de PV-installaties plaatsen en uitbaten.

  VBS Rinkeling VBS Sint-Donatus VLS Ter Dreef
Type + Merk: Phono Solar 375 Wp
40 zonnepanelen
15 kWp
Trina Solar 340 Wp
54 zonnepanelen
18,36 kWp
Trina Solar 340 Wp
36 zonnepanelen
12,24 kWp
Verwachte jaarlijkse productie: 13.500 kWh 16.500 kWh 11.000 kWh
Minder jaarlijkse CO2 uitstoot: 6.200 kg 7.600 kg 5.060 kg
Goed voor aantal gemiddelde huishoudens 4 5 3
Eigenaarschap coöperanten

IK DOE MEE

IK DOE MEE

IK DOE MEE