Samenstelling Raad van Bestuur

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten, werden de volgende bestuurders aangeduid in de Raad van Bestuur. De duur van hun mandaat is bepaald op drie jaar.

 • De heer SWYNGEDOUW Patrick (†), voorzitter
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 11 mei 2016.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 8 mei 2019.
  • Benoemd tot ere-voorzitter op de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • De heer SISSAU Noël, ondervoorzitter
  • Aangesteld bij de oprichting op 3 september 2014.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 10 mei 2017.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • De heer VEREEKEN Wim, secretaris
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 10 mei 2017.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • De heer VAN BAVEGEM Johnny, bestuurder
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 9 mei 2018.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • De heer DE TURCK Wim, bestuurder
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 9 mei 2018.
  • Herbenoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • De heer BELLEMANS Johan, bestuurder
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.
 • Mevrouw DE TEMMERMAN Sigrid, bestuurder
  • Benoemd door de Algemene Vergadering van 8 september 2020.