PajoPower onderzoekt, overlegt en realiseert duurzame energieprojecten in de regio. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen waarbij de opbrengsten lokaal blijven circuleren. Zo keerden we vorig jaar 2% dividend uit aan onze vennoten. Ook op onze volgende algemene vergadering zullen we opnieuw een dividend van 2% voorstellen. Voor de financiering van nog meer fotovoltaïsche projecten zoeken we nog investeerders.

IK DOE MEE

Het betreft volgende projecten:

 • Eind juni 2017 werden de bestaande straatlampen op de 4 invalswegen in Halle, de Edingsesteenweg, de Lenniksesteenweg, de Nijvelsesteenweg en de Ninoofsesteenweg, vervangen door een energiezuinige LED-lamp. De stad Halle heeft beslist om al haar inwoners via PajoPower de kans te geven om mee te  investeren in de verduurzaming van haar verlichting, een Europese primeur bovendien.
  • Investering: € 225.000
 • De gemeente Liedekerke heeft beslist om zuinigere straatverlichting te voorzien in de Mobilaswijk. Alle inwoners van Liedekerke kunnen mee investeren en krijgen hiervoor een financieel rendement.
  • Investering: € 26.000
 • De gemeente Tervuren stelde de daken van 4 gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding is de rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners.
  • Investering: € 120.000
 • PV-installatie op het educatief centrum De Paddenboek in Gooik.
  • Investering: € 17.000
 • De curlingclub van Zemst legde, samen met PajoPower, een 73 kWp PV-installatie op het dak van de sporthal in de Driesstraat. Dit past in hun ambitie om de groenste curlingclub van Europa te worden.
  • Investering: € 55.000
 • PV-installaties op openbare gebouwen in de gemeenten en steden van Vlaams-Brabant via het raamakkoord met het Vlaams Energie Bedrijf.
  • Investering: max. € 47.000.000
  • Samen met de energiecoöperatie Ecopower plaatst PajoPower zonnepanelen op openbare gebouwen van gemeenten, steden en verenigingen in de provincie Vlaams-Brabant, waarbij de gemeente, stad of vereniging zelf niet moet investeren en ze hernieuwbare stroom opgeleverd krijgt.
 • PV-installaties op openbare gebouwen in de gemeenten en steden van de Haviland-regio via het raamakkoord met de intercommunale Haviland.
  • Investering: max. € 7.700.000
  • Samen met 4 andere regionale coöperaties plaatst PajoPower zonnepanelen op openbare gebouwen van gemeenten en steden die lid zijn van de intercommunale Haviland. Ook hier moet de gemeente of stad zelf niet investeren en krijgt ze hernieuwbare stroom geleverd.
 • Klimaatscholen 2050
  • Investering: € 500.000
  • Samen met vijf andere coöperaties in Vlaanderen plaatst PajoPower zonnepanelen op scholen, waarbij de school zelf niet moet investeren en ze hernieuwbare stroom opgeleverd krijgt. €445.000 is reeds geïnvesteerd en er komen nog aanvragen voor 2020 en 2021.
 • Deze investeringen zorgen voor een stabiele vaste inkomstenstroom voor PajoPower doordat de stroomafnamecontracten lopen over 20 jaar.

IK DOE MEE

PajoPower erkende CV-so is een energiecoöperatie van, voor en door burgers uit het Pajottenland en Zennevallei. We investeren uitsluitend in toekomstbestendige projecten en werken volgens de 7 ICA-principes. Help ons hierbij. Eén aandeel kost € 250. Per persoon kan men maximaal 20 aandelen kopen. Bedankt voor de steun!