Onze vennoten hebben ondertussen een fiscaal attest ontvangen voor de recuperatie van de roerende voorheffing van het vorig jaar uitgekeerde dividend.
Je kan het bedrag van de roerende voorheffing invullen in de rubriek 1437-18 of 2437-85 op uw aangifte voor het aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020.