We verplaatsten onze Algemene Vergadering van 13 mei naar 8 september om de veiligheid van de aanwezigen te kunnen garanderen. Deze ging door in het prachtige decor van de schuur van De Cam in Gooik. We hadden deze coronaproof ingericht met de nodige afstand tussen de stoelen en tafels.

In de inleiding sprak ondervoorzitter Noël Sissau over de heftige tijden die we meemaken met covid-19. Ook de onduidelijke signalen vanuit de politiek naar de sector van de hernieuwbare energie die eerder de transitie afremmen dan versnellen, kwamen aan bod.

In het activiteitenverslag 2019 bracht werkgroep ZON een overzicht van de opgeleverde PV-projecten en het raamakkoord met het Vlaams Energiebedrijf.

Dan volgde de bespreking van de jaarrekening en de voorstelling van het sociaal doel. PajoPower voorziet 250 euro voor het project MOES, dat werkt rond gezonde biovoeding voor gezinnen die het minder breed hebben.

Zoals vorig jaar stelde de raad van bestuur een dividend van 2% voor het boekjaar 2019 voor, die de AV goedkeurde. We krijgen er ook twee nieuwe bestuurders bij, Johan Bellemans en Sigrid De Temmerman! Onze betreurde voorzitter Patrick Swyngedouw kreeg, uit erkentelijkheid voor zijn enorme inzet, de titel van ere-voorzitter.

Dit jaar zit PajoPower in een stroomversnelling voor zonneprojecten. De werkgroep ZON bracht een lijst van alle voltooide en nog niet opgeleverde projecten, evenals een woordje uitleg over het raamakkoord Haviland.

Dit jaar gaat er ook weer een bootcamp voor jongeren door. Hannes Van Gansen bracht verslag van het bootcamp 2019 en de vooruitzichten voor de nieuwe editie.

In het slotwoord had Noël Sissau het over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en vrijwilligers om onze werkgroepen te versterken, wat in deze coronatijden niet evident is. Afsluiten deed hij met een woord over de urgentie van de energietransitie, de Europese Green Deal en de innovaties die zich aandienen in de markt van de duurzame energie.