Hiermee bedoelt men kantelpunten in het klimaatsysteem, die een versnelde klimaatverandering in gang zetten en die onomkeerbaar zijn. Een bekend voorbeeld is het ontdooien van de permafrost in gebieden nabij de polen. Hierdoor komen grote hoeveelheden methaangas vrij, die de opwarming zal versterken. Andere bedreigingen zijn het wegvallen van moessonregens en het verzwakken van de Golfstroom. Volgens deze scenario’s spreken we niet meer van een geleidelijke verandering maar moeten we rekening houden met tempoversnellingen.

Tipping points – wikipedia