Niemand kan in de toekomst kijken en het is bijzonder moeilijk om zich een beeld te kunnen vormen van hoe het er binnen dertig, veertig jaar zou kunnen uitzien. Daarom werken wetenschappers met zogenaamde ‘climate change scenarios’. Dit zijn projecties van de toekomstige uitstoot en de hieraan verbonden gevolgen voor klimaatverandering. Deze scenario’s houden rekening met de bevolkingsgroei, economische activiteit, beleid, sociale waarden en technologische patronen.
Als we verder doen zoals vandaag, het ‘business as usual’ scenario of BAU-scenario, stijgt de gemiddelde wereldtemperatuur met 5,4 °C in 2100 (het RCP8.5 secnario) en dit wilt niemand. Het RCP2.6-scenario is het meest ambitieuze pad dat streeft naar een opwarming onder de 2 °C met een concentratie broeikasgassen onder de 450 ppm.

RCP-scenario’s -wikipedia
Stralingsforcering – wikipedia