Klimaatwetenschap bestudeert meer dan enkel de variaties in het klimaat, (klimatologie) of veranderingen in het weer (meteorologie). Klimaatwetenschappers onderzoeken hoe ecologische systemen reageren, hoe de beschikbaarheid van water en voedsel verandert, hoe landbouw zich zal moeten aanpassen, hoe burgers, bedrijven, overheden zullen reageren. Wat zullen de economische kosten zijn en hoe worden deze verdeeld? Klimaatwetenschap bekijkt deze internationale vraagstukken vanuit natuurwetenschappelijke en socio-economische hoek.

Master Climate Studies Wageningen