Goed beleid leidt tot realistische doelen en resultaten. Het algemene klimaatbeleid lijdt onder het ontbreken van beide.

Internationaal klimaatbeleid

Het klimaatakkoord van Parijs 2015 in het kort:

 • De wereldtemperatuur moet ruim onder de 2 °C blijven en het liefst niet meer dan 1,5 °C boven het pre-industriële niveau (1850- 1900).
 • De wereldwijde uitstoot moet zo snel mogelijk dalen, in overeenstemming met de best beschikbare wetenschap, om in de tweede helft van de 21ste eeuw een evenwicht te bereiken tussen uitstoot en opname.
 • Lidstaten moeten zelf een nationaal klimaatplan (National Determined Contributions, NDCs) opstellen naar klimaatbestendigheid.
 • Om de vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd, startend in 2013.
 • Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden financieel helpen om hun uitstoot te verminderen.

Laatste resultaten: In 2017 nam de uitstoot van broeikasgassen toe met 1,3 % tot een totaal van 50,9 Gigaton CO2 equivalenten. Het hoofdaandeel ging naar CO2 (73 %) en methaan (18%).

Europees klimaatbeleid

Doelstellingen (2014):

 • De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met ten minste 40% zijn teruggebracht t.o.v. 1990.
 • Zeker 27% van de energie moet afkomstig zijn van hernieuwbare, duurzame energiebronnen.
 • Het energieverbruik moet met ten minste 27% verminderen.

Laatste resultaten: In 2017 steeg de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 1,1 %.

Nationaal klimaatbeleid

Een cartoon waarbij Charles Michel aan scholieren uitlegt dat België veel doet voor het klimaat omdat we zelfs vier klimaatministers hebben, legt het pijnpunt van de federale staatsstructuur bloot. De bevoegdheden zijn verdeeld over de gewesten. Als doelstelling streeft het nationale klimaatbeleid naar een reductie van 7,5% t.o.v. 1990 via een lastenverdeling tussen de gewesten en het federale niveau.

Vlaams klimaatbeleid

Doelstellingen:

 • 15,7 % minder CO2 uitstoot tegen 2020 t.o.v. 2005.
 • 15,3 % minder energieverbruik tegen 2020 t.o.v. 2005.
 • Productie van 2.156 Mtoe (Megaton olie-equivalent) hernieuwbare energie tegen 2020.

Laatste resultaten: de uitstootvermindering zal in 2020 0,4% bedragen (cijfers van 2016) en de energiereductie 5,6 % (cijfers 2017). De productie van hernieuwbare energie in 2017 bedroeg 1.628 Mtoe.