Het ‘Intergovermental Panel on Climate Change’ is in 1988 opgericht door de Verenigde Naties om de risico’s van de klimaatopwarming in kaart te brengen. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar maakt een synthese van de laatste stand van zaken binnen de klimaatwetenschap. Om de vijf à zeven jaar bundelt het de laatste wetenschappelijke bevindingen van duizenden klimaatwetenschappers van over de hele wereld in een reeks rapporten. Net doordat het IPCC zelf geen onderzoek doet en de rapporten door honderden onafhankelijke en steeds wisselende wetenschappers laat schrijven, biedt deze organisatie de meest neutrale bron van informatie over de klimaatopwarming. Op 8 oktober 2018 verscheen het meest recente speciale rapport ‘Global Warming of 1,5 °C’

Intergovermental Panel on Climate Change
Special Report 15: ‘Global Warming of 1,5 °C