Zoals in de inleiding gesteld, bestaat er geen magische toverstaf, die de klimaatproblemen verhelpt. De overgang naar een koolstofneutrale samenleving is intensief en zal de nodige tijd in beslag nemen. De volgende decennia zullen hoofdzakelijk in het teken van deze transitie staan en dit zal met de nodige emotie en commotie gepaard gaan. Iedere mens zal er, willens nillens, actief of passief, mee in aanraking komen.
Burgers die zich verenigen in sterke netwerken verhogen de lokale weerbaarheid van gemeenschappen. Bij PajoPower ligt de focus op duurzame energie. Maar waarom niet verruimen naar lokale voedselvoorziening, deelmobiliteit, circulaire economie, …? Trekkers, duwers en heel veel sympathisanten, die mensen zoeken we. Om er samen een toekomstbestendige lap op te geven!