Diegenen die het minst bijdragen tot de klimaatverandering, dragen de grootste gevolgen. Meestal zijn dit de inwoners van ontwikkelingslanden, waar extreme weerfenomenen (voorlopig) harder toeslaan dan in de gematigde zones. Daarom wordt de roep naar klimaatrechtvaardigheid steeds groter. Hier komt men al vlug op politieke domeinen als historische schuld en verantwoordelijkheid van geïndustrialiseerde landen, de rol van het kapitalisme, klimaatrechtspraak en -compensaties.

Klimaatrechtvaardigheid – wikipedia