Zonder broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18°C zijn in plaats van een comfortabele 14,5 °C. Dit broeikaseffect werkt als buffer tussen binnenvallende zonnewarmte en de warmtestraling die de aarde verlaat. Een aantal gassen, zoals vooral waterdamp, koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas, zorgen voor dit evenwicht. Deze concentratie meet men in ‘parts per million’ of ppm (deeltjes per miljoen deeltjes). Om het effect van andere broeikasgassen te meten in vergelijking met het voornaamste broeikasgas CO2, gebruikt men het CO2-equivalent. De CO2-concentratie in de atmosfeer is sinds 1750 met 48 % gestegen (280 ppm naar 415 ppm). Deze toename versterkt het broeikaseffect, waardoor de temperatuur op aarde langzaam stijgt.

Broeikaseffect meer in detail – KNMI
Broeikasgassen – wikipedia
Actuele CO2-waarde in ppm
CO2-equivalent – wikipedia