Pajopower een Coöperatie

Een coöperatie? Een samenwerking tussen burgers en mensen. Dat is burgerparticipatie van de bovenste plank. Sinds 2014 heeft Pajopower ‘de energie’ gezien.  We doen dit lokaal, Pajottenland en Zennevallei, in ons glooiend landschap. We vergaderen in de Paddenbroek 12 te Gooik.  Ook bereikbaar met het openbaar vervoer, De lijn.

Burgerparticipatie volgens een Coöperatieve gedachte

Iedereen is welkom, een vrijwillige toetreding verzekerd. Beslissen doen we democratisch, elke aandeelhouder heeft één stem. Je kan gebruik maken van de organisatie om economische activiteiten te doen, als lid ben je per definitie betrokken want je bent mede-inbrenger van kapitaal. Onafhankelijkheid – Pajopower staat ten dienste van haar leden en wordt door hen gecontroleerd. Om onze verantwoordelijkheid echt te nemen blijven we ons vormen en ons verder ontwikkelen om goed te besturen.

Cooperaties bundelen hun krachten in regionale, nationale of internationale netwerken. De uitwisseling garandeert een betere concurrentiepositie alsook een betere dienstverlening aan de leden.
Wij willen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap

Projecten op middellange termijn

Eigen energie produceren via zonnepanelen en middelgrote windturbines.
Niet iedereen heeft voldoende ruimte op z’n dak of de juiste oriëntatie om PV-zonnepanelen te leggen. Via onze coöperatie gaan we op zoek naar grote daken, van publieke gebouwen, scholen of schuren, om hierop PV-zonnepanelen te leggen.

Tegelijk bekijken we de mogelijkheid van middelgrote windenergie bij landbouwers. Dit moet het mogelijk maken om voor enkele honderden gezinnen in de directe omgeving voldoende groene stroom te produceren.